Przepowiednie św. MalachiaszaHistoria Św. Malachiasza

[Rozmiar: 10458 bajtów]

Św. Malachiasz urodził się w Armagh [Irlandia] w 1094. Został kapłanem w 1119 roku. Cztery lata później został biskupem w Connor, a następnie w Down. Ewangelizował Irlandie i założył tam liczne klasztory. Zmarł w 1148 roku w Clairvaux. W czasie swojego życia zaprzyjaźnił się z Św Bernardem.

Historia Przepowiedni

Św Malachiasz miał wiele wizji dotyczących pontyfikatów papieży. Niestety wiele z nich się spełniło... Pisze niestety, ponieważ przepowiedział On, że po Janie Pawle II będzie tylko dwóch Papieży.Są dwie wersje dotyczące powstania i odnalezienia tychże przepowiedni.

Pierwsza mówi o tym, że przepowiednie zostały spisane w 1595 roku przez zakonnika benedyktyńskiego Arnoldo de Wion z klasztoru Świętej Justyny w Padwie.
Druga mówi o tym, że św. Malachiasz przekazał je Papieżowi Innocentemu II, który to kazał je schować w watykańskiej bibliotece. Potem zostały odnalezione dopiero w 1595 roku.
W każdym razie, potem zostały one skonfrontowane przez specjalną komisję watykańską z przepowiedniami Sybilli i Nostradamusa. Wszystkie trzy źródła przepowiadały bardzo zbliżone do siebie rzeczy, mówił o upadku kościoła i końcu świata.

Przepowiednie

Według przepowiedni Św Malachiasza koniec świata ma nastąpić w 2025 roku, jego nadejście mają poprzedzać 4 opisane poniżej pontyfikaty Papieży. Ci czterej ostatni papieże nazwani zostali w księgach odpowiednio:

De mediae lunae - mediator księżyca,
De labore solis - trud słońca,
De gloria olivae - chwała drzewa oliwnego,
Pietro Romano - Piotr rzymski.

Początek końca panowania kościoła katolickiego miał się rozpocząć od nagłej śmierci Papieża Księżyca, który miał rządzić bardzo krótko z powodu nagłej śmierci. Nazwa Papież księżyc pochodzi od tego, że Papież ten miał nie zdarzyć rozpocząć żadnych nowych spraw, a jedynie miał dokończyć działania poprzedniego Papieża. Ten opis pasuje idealnie do Papieża Jana Pawła I który zasiadał na stolicy Piotrowej przez 30 dni, i zdołał jedynie porozmawiać z dostojnikami Watykanu o zmianie oblicza kościoła. Mediacje zostały zaplanowane przez poprzedniego Papieża Pawła VI.

Trud Słońca, pochodzi od tego, że ów Papież miał podróżować po całym świecie jak słońce po nieboskłonie. Ten opis idealnie pasuje do Jana Pawła II, który przez cały pontyfikat jeździł po całym świecie i próbował na powrót połączyć kościół Katolicki z kościołami Prawosławnymi, Luterańskimi itd.

Następnym Papieżem ma być Papież "chwała drzewa oliwnego", za którego ma się bardzo silnie rozwinąć wiara w zjawiska paranormalne. Ma ona być tak silne, że stanie się ona jakby oddzielną wiarą tzw. New Age. Papież "chwała drzewa oliwnego" będzie zmuszony nawiązać kontakt z nową "religią". Przeniesie się tymczasowo do Mediolanu z skąd już nie powróci do Rzymu.

Ostatnim Papieżem, ma być Piotr rzymski Papież Apokalipsy. Będzie on świadkiem ostatecznej walki Chrzęścijaństwa z Muzułmaństwem. Mają wywiązać się również konflikty maoistyczno-buddyjskie. Największym z konfliktów ma być wojna chińsko-indyjska. Następnie ma się pojawić Antychryst, czyli Szatański odpowiednik Jezusa Chrystusa. Ma on usunąć od władzy mędrców Indii i Tybetu, oraz ujarzmić tłumy czyniąc rzeczy podobne do cudów. Szatan obdarzy go całą mocą. Antychryst z 200 milionową armią oraz siłą Szatana ma ruszyć na Zachód. Rzym ma polec a wraz z nim ostatni Papież. Świat ma zostać oczyszczony w płomieniach.

Co niektórzy uważają, że ostatnie 2 przepowiednie:
De gloria olivae - chwała drzewa oliwnego,
Pietro Romano - Piotr rzymski.

Dotyczą jednego, ostatniego Papieża, którym ma być murzyn. Jeśli to prawda, to możemy spodziewać się wyboru papieża murzyna, jeśli nie, to czekamy na wyjaśnienie, co ma znaczyć "Chwała drzewa oliwnego".
Wizja ta jest bardzo niepokojąca, szczególnie, że część przepowiedni się już spełniła. Biblia również mówi o tym, że ostatni Papież przyjmie imię Piotr. Ale mówi również o sądzie ostatecznym... Możemy tylko czekać.